คำถามที่พบบ่อย
สำหรับนักเรียน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดการติดต่อกลับจากครู/ติวเตอร์ เพื่อให้สามารถลงประกาศหาครู/ติวเตอร์ได้ เพื่อให้สามารถลบประกาศได้เมื่อได้รับการติดต่อจากครู/ติวเตอร์แล้ว เพื่อให้สะดวกในการค้นหาครั้งถัดไป และเพื่อป้องกันการลงประกาศปลอมซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเว็บไซต์ให้ความสำคัญ

ตอบแบบฟอร์มเพียงไม่กี่ข้อในหน้า “ค้นหา” พร้อมระบุช่องทางเพื่อให้ครู/ติวเตอร์ติดต่อกลับ

สามารถส่งแจ้งเตือนไปหาครู/ติวเตอร์ได้โดยตรง หรือลงประกาศเพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับครู/ติวเตอร์ของเรา

ไม่มี สามารถลงประกาศเพื่อค้นหาครู/ติวเตอร์ได้เลย

ได้ สามารถพูดคุยเพิ่มเติมและตัดสินใจเลือกครู/ติวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง

ครู/ติวเตอร์ของเรามาจากทั่วประเทศ ทุกท่านได้รับการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์ของเราแล้ว

ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักเรียนกับครู/ติวเตอร์ แต่โดยส่วนมากค่าเรียนจะเริ่มต้นที่ 150-350/ชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักเรียนกับครู/ติวเตอร์ โดยอาจจ่ายเป็นครั้งก่อนเริ่มเรียน หรือหลังจากเรียนเสร็จ หรือเหมาจ่ายเป็นคอร์ส

เมื่อเข้าสู่ระบบของนักเรียนแล้วสามารถเลือกที่หัวข้อ “ประกาศของคุณ” และเลือกลบประกาศ

กดลิงก์ยืนยันที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา โดยการค้นหาข้อความในกล่องข้อความขาเข้า หรือค้นหาในข้อความ spam ใน email ที่ท่านได้ใช้ในการลงทะเบียน
สำหรับครู/ติวเตอร์

เข้าสู่ระบบและค้นหาประกาศของนักเรียนได้เลย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากนักเรียน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับครู/ติวเตอร์ และเพื่อให้สามารถค้นหางานประกาศของนักเรียนได้

กดลิงก์ยืนยันที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา โดยการค้นหาข้อความในกล่องข้อความขาเข้า หรือค้นหาในข้อความ spam ใน email ที่ท่านได้ใช้ในการลงทะเบียน

ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักเรียนกับครู/ติวเตอร์ แต่โดยส่วนมากค่าเรียนจะเริ่มต้นที่ 150-350/ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์ facebook Line หรือ email ที่นักเรียนแจ้งไว้

นักเรียนทุกคนยืนยันตัวในเว็บไซต์ของเราแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าครู/ติวเตอร์จะสามารถติดต่อนักเรียนได้

การค้นหางานสอนไม่มีค่าธรรมเนียม และท่านจะได้รับการโปรโมทจากเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่กรณีต้องการดูช่องทางติดต่อของนักเรียนจะมีค่าธรรมครั้งละ 40 บาท ทั้งนี้ ครู/ติวเตอร์จะจ่ายค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อกดยินยอมเท่านั้น และให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเติมเงินเข้าระบบแล้ว เงินของท่านจะไม่สูญเสียไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

ท่านสามารถกด “ตกลง” เพื่อดูช่องทางติดต่อของนักเรียน แต่มีค่าธรรมเนียม 40 บาท/ครั้ง หรือเลือกปฏิเสธโดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้

การรับงานหรือไม่รับงานนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนักเรียนกับครู/ติวเตอร์เท่านั้น ท่านสามารถเลือกเปิดงานได้ทุกงานที่อยู่ในเว็บไซต์ แต่เนื่องจากทางเว็บไซต์เป็นเพียงตัวกลางเพื่อให้ท่านติดต่อกับนักเรียนเท่านั้น เว็บไซต์จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่ครู/ติวเตอร์ไม่ได้รับงานจากนักเรียน

ไม่ได้ เนื่องจากเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงตัวกลางเพื่อให้นักเรียนกับครู/ติวเตอร์สามารถติดต่อกันได้ การตกลงกันขึ้นอยู่กับนักเรียนและครู/ติวเตอร์เท่านั้น